hoewerkthet

 

 Bijles

In de bijlessen ga ik aan de slag met de vakken die uw zoon/ dochter lastig vindt. De lesstof wordt dus altijd in overleg met u als ouder aangeboden. Meestal is het eerste contact telefonisch.

 

 

Contact

 N.a.v. het telefoongesprek kan een afspraak worden gemaakt voor het intakegesprek. U kunt daarin uw zorg over het leerprobleem van uw kind bespreken. Dit intakegesprek is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Tijdens het intakegesprek met de ouder(s) wordt in kaart gebracht waar de begeleiding van uw zoon/ dochter zich op zal richten. Overleg met de school is in vele gevallen gewenst.

 

 

 Onderzoek

Naar aanleiding van de informatie die besproken is in het intakegesprek, wordt gekeken welke toetsen er afgenomen moeten worden om het leerprobleem van uw kind vast te kunnen stellen. Als er recente toetsgegevens zijn, is het mogelijk om die in het handelingsplan te verwerken.

 

 Onderzoeksplan

Er wordt een handelingsplan gemaakt waarin de doelstellingen, de hulpmiddelen en de periode van begeleiding worden opgenomen. Dit plan wordt vooraf met u en uw kind besproken. Meestal wordt er een handelingsplan opgesteld voor een periode van enkele maanden, waarbij de evaluatiemomenten halverwege en aan het eind van die periode gepland worden.

 

 Begeleiding

De begeleiding wordt gestart op het niveau waar uw kind zich op dat moment bevindt. Tijdens de begeleiding wordt gewerkt met methoden en materialen die afgestemd zijn op de problematiek van uw kind. Er wordt stap voor stap verder gewerkt waarbij het tempo, de te nemen stappen en de grootte van de stappen afhankelijk zijn van de leermogelijkheden van uw kind.

 

 Evaluatie

Bij de evaluatie wordt uw kind weer getoetst om de vooruitgang vast te kunnen stellen en de leerdoelen, indien nodig, bij te stellen voor een vervolgperiode.